ห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพยา อาหาร สมุนไพร และเครื่องสำอาง 826 Views


 • ทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ทั้งในหลอดทดลอง และใน Cell line
 • ทดสอบฤทธฺ์ การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
 • ทดสอบฤทธิ์ การยับยั้งเอนไซม์ เช่น tyrosinase inhibition, amylase inhibition, glucosidase inhibition เป็นต้น
 • ทดสอบฤทธิ์ ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
 • ทดสอบความเป็นพิษต่อเซล์ปกติ
 • วิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ


ผลิตภัณฑ์ / วัสดุที่ให้บริการทดสอบ
 • ยา อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร
 • เครื่องสำอาง
อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ให้บริการ
 • HPLC
 • UV-visible spectroscopy 
 • เครื่องสกัด
ขั้นตอนขอรับบริการ

โทรสอบถาม ที่ 0812766457

ข้อมูลติดต่อ
ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 0812766457 Email Chitchamai.o@psu.ac.th
ชื่อผลิตภัณฑ์ / วัสดุทดสอบ หมวดหมู่
ยา อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร ยา, สารทำความสะอาด, อาหาร, เครื่องสำอาง, อืนๆ
เครื่องสำอาง เครื่องสำอาง
สถานภาพห้องปฏิบัติการ
 • หมายเลขใบรับรอง
  มอก 2677/2558
 • หมายเลขอ้างอิงใบรับรอง
  มอก 2677/2558
 • ออกให้ ณ วันที่
  2 ม.ค. 2566
 • วันหมดอายุ
  4 ม.ค. 2570
 • พื้นที่ตั้ง
  สงขลา
 • สถานะ
  Accredited (มอก 2677/2558)
อัตราค่าบริการ
ค่าทดสอบขึ้นกับชนิดและจำนวนตัวอย่าง โทรสอบถาม ที่ 0812766457
ดาวน์โหลดเอกสาร