อุปกรณ์ช่วยอุ้มให้นมทารกปากแหว่งเพดานโหว่ 1094 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

            เทคโนโลยีการผลิต “อุปกรณ์ช่วยอุ้มให้นมทารกที่ปากแหว่งเพดานโหว่” ที่ช่วยให้มารดาสามารถให้นมบุตรที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ได้นานขึ้น ในท่าทางที่เหมาะสม ลดการบาดเจ็บจากการให้นมของมารดา มีที่ล็อคตัวทารกป้องกันการพลัดตก ระบายอากาศได้ดี รับน้ำหนักได้มาก พกพาสะดวก

รายละเอียด

           ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นภาวะความผิดปกติของกระบวนการสร้างโครงสร้างของใบหน้าและช่องปาก ซึ่งทำให้เกิดการเปิดหรือปริแตกในริมฝีปากบนเพดานปาก ส่งผลให้โครงสร้างของใบหน้าของทารกไม่แนบสนิท จะเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ประมาณ 1- 2 คนต่อทารกแรกเกิด 1,000 คน โดยพบมากสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 700 – 800 คนต่อปี

           เทคโนโลยี “อุปกรณ์ช่วยอุ้มให้นมทารกที่ปากแหว่งเพดานโหว่” ช่วยให้มารดาสามารถให้นมได้ยาวนานขึ้นโดยไม่ปวดเมื่อยเนื้อตัว เนื่องจากทารกมีภาวะดังกล่าวจะใช้เวลาในการดูดนมมารดานานกว่าทารกปกติ และที่สำคัญยังช่วยจัดท่าทางของทารกให้เหมาะสม ลดโอกาสที่น้ำนมจะไหลออกทางจมูกด้วย สามารถรับน้ำหนักทารกได้ถึง 10 กิโลกรัม มีที่ล็อคป้องกันการพลัดตก พกพาไปใช้งานได้สะดวกทั้งในและนอกสถานที่  จึงช่วยให้ทั้งมารดาและทารกมีสุขภาพกายและจิตดี มีพัฒนาการสมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

จุดเด่น

 • ช่วยให้มารดาสามารถให้นมทารกที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ได้สะดวกสบาย เต็มที่มากขึ้น
 • มีความปลอดภัยสูง รับน้ำหนักได้ถึง 10 กิโลกรัม มีที่ล็อคป้องกันการพลัดตก
 • ใช้งานสะดวก พกพาง่าย
 • วัสดุมีความทนทาน ระบายอากาศได้ดี

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์สำหรับมารดาเลี้ยงทารก
 • ผู้ที่สนใจนำไปผลิตและจำหน่าย
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
พรรณรวี กบิลพัฒน์
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์สำหรับมารดาเลี้ยงทารก และผู้ที่สนใจทั่วไป

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • ผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์การแพทย์
 • ผู้ประกอบการผลิตสินค้าแม่และเด็ก
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ