ปลาส้มกาบาสูง 1721 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

           สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ปลาส้มกาบาสูง” ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูง  โดยเฉพาะสารกาบาในปริมาณมากกว่า 70 มิลลิกรัม/กรัม  สะอาด รสชาติดี  ไร้สารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร

รายละเอียด

           ปลาส้ม เป็นการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยใช้ปลาน้ำจืด เช่น ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก ฯลฯ มาหมักทั้งตัวหรือเอาเฉพาะเนื้อร่วมกับข้าวนึ่งสุก เกลือและกระเทียม จนได้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่มีรสเปรี้ยว อันเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่ติดมากับวัตถุดิบในการหมักตามธรรมชาติ แต่ด้วยกระบวนการหมักธรรมชาติทำให้ควบคุมคุณภาพของปลาส้มในแต่ละรอบการหมักได้ยาก อาจมีเชื้อปนเปื้อนทำให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน  กลิ่นเปรี้ยวบูด เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหารได้

           สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ปลาส้มกาบาสูง” เป็นการทำปลาส้มโดยการใช้แบคทีเรียกรดแลคติกมาใช้ในการหมัก  โดยเฉพาะแบคทีเรียแลคโตบาซิลัสสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการสร้างกาบา หรือ กรดแกมม่า-อะมิโนบิวทิริก  ได้ปลาส้มที่มีปริมาณกาบาสูง ให้คุณค่าทางอาหารสูง ช่วยรักษาสมดุลในสมองให้ผ่อนคลาย สะอาด รสชาติอร่อย

จุดเด่น

 • เป็นปลาส้มที่มีปริมาณสารกาบาสูงกว่า 70 มิลลิกรัม/กรัม ให้คุณค่าทางอาหารสูง
 • สะอาด ปลอดจากสารปนเปื้อนที่ก่อโรคทางเดินอาหาร

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • เกษตรกร
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
พรรณรวี กบิลพัฒน์
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรเพาะปลูกกล้วย มะเขือเทศ ผู้แปรรูปอาหาร ผู้ผลิตอาหารเบเกอรี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไป

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ