ต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ภายนอกสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังในผู้สูงอายุ 1235 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

               ต้องการผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสำหรับใช้ทาภายนอกแก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อชนิดเรื้อรังในผู้สูงอายุ เป็นสารสกัดสมุนไพรเข้มข้น มีเนื้อสัมผัสดีไม่เหนียวเหนอะหนะ มีกลิ่นที่น่าใช้ไม่มีกลิ่นฉุน  มีระบบส่งยาแบบพิเศษช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ให้ดีขึ้น ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วเฉพาะที่ ไม่มีผลข้างเคียง และมีงานวิจัยรองรับ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ 


เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา, แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
-
ทุนส่วนตัว

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

-
สะพานสูง
เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมค้าปลีก
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีนวัตกรรม
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
-
พงศวัต ช้างศิริกุลชัย
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ:
  • มีงานวิจัยรองรับและบุคลากรทางการแพทย์แนะนำ
  • เนื้อผลิตภัณฑ์เป็นชนิดครีมหรือน้ำทาภายนอกเท่านั้น 
  • มีการพัฒนาระบบนำส่งยาแบบพิเศษช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น แตกต่างจากยาสมุนไพรทั่วไป

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)