น้ำปลาลดโซเดียมและโพแทสเซียมต่ำ 2171 Views

รายละเอียด

        “น้ำปลา” เครื่องปรุงรสคู่ครัวไทยและอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังได้รับความนิยมในเรื่องการทำให้มี “โซเดียมต่ำ” เนื่องจากผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตและโรคความดันโลหิตสูง ไม่สามารถบริโภคน้ำปลาโดยทั่วไปที่มีปริมาณโซเดียมสูงได้ น้ำปลาหลากหลายยี่ห้อจึงชูเรื่อง “โซเดียมต่ำ” โดยใช้โพแทสเซียมทดแทนโซเดียมตั้งแต่กระบวนการหมัก  แต่แท้จริงแล้วโพแทสเซียมปริมาณสูงก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคไตและโรคหัวใจ ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้บริโภคจำนวนมากไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้

        “น้ำปลาโซเดียมต่ำ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเพื่อสุขภาพ โดยแยกโซเดียมออกจากน้ำปลาด้วยกระบวนการแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า โดยที่ยังคงสี กลิ่น รสชาติ ความอร่อยไว้ได้เช่นเดิม และที่สำคัญไม่ได้ใช้โพแทสเซียมเพื่อทดแทนโซเดียมอย่างเจ้าอื่นในท้องตลาด จึงเป็นน้ำปลาที่เป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างแท้จริง รวมทั้งมีกลิ่นและรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่  https://s.lazada.co.th/s.jg35S

จุดเด่น

  • เป็นน้ำปลาที่มีทั้งปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมต่ำ (ลดลงถึง 40% เมื่อเทียบกับน้ำปลาโดยทั่วไป)
  • ผู้ป่วยโรคไตและโรคอื่น ๆ สามารถรับประทานได้
  • มีกลิ่นและรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
  • เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพโดยทั่วไป

ลูกค้าเป้าหมาย

  • ผู้ป่วยที่ต้องหลีกเลี่ยงโซเดียมและโพแทสเซียม
  • ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
  • บุคคลทั่วไป

ความสำเร็จ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตเป็นน้ำปลาโซเดียมและโพแทสเซียมต่ำ  วางขายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

พูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ / ความสำเร็จ
สถานภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อนุสิทธิบัตร เลขที่
เจ้าของผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ประดิษฐ์
นายสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา / นางสาวณฐมล จินดาพรรณ
หน่วยงานที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
บริษัท ซุพีเรียร์ โปรดักส์ อินโนเวชั่น จำกัด
ชื่อทางการค้า
น้ำปลาแท้ลดโซเดียม ตราซองเต้ซอส
ราคา
69 บาท
ความต้องการ
เพื่อหาตัวแทนจำหน่ายและจำหน่ายให้ผู้สนใจทั่วไป