รับผลิต OEM เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์ 1207 Views

รายละเอียด

             บริษัท ปันศิริ อกรีคัลเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิต และรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย ใช้สายพันธุ์ข้าวโพดจากนักวิจัยไทย ช่วยสนับสนุนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

หัวข้อการให้บริการ

รับผลิต OEM เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูก ในแบรนด์ของลูกค้าเอง

จุดเด่น

  • มีสายพันธุ์ข้าวโพดมากถึง 6 สายพันธุ์
  • ผลิตสายพันธุ์ข้าวโพดที่สามารถแข่งขันในตลาดได้
  • ได้ปริมาณผลผลิตสูง
  • เป็นสายพันธุ์ทนทานต่อโรค

ขั้นตอนขอรับบริการ

  1. แจ้งชนิดพันธุ์ที่ต้องการ หรือ แจ้งลักษณะพื้นที่เพาะปลูก
  2. แจ้งปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
  3. แจ้งความประสงค์การรับบริการออกแบบโลโก้ หรือ ส่งแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์เอง
  4. ชำระค่าบรรจุภัณฑ์ล่วงหน้าเต็มจำนวน โดยที่สามารถชำระค่าผลิตภัณฑ์ได้ในภายหลัง
  5. สอบถามโดยตรงที่เบอร์ 091 079 7805 (คุณณัฐพงษ์)
พูดคุยกับผู้รับจ้างผลิต
บริษัท ปันศิริ อกรีคัลเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ณัฐพงษ์ ปันตา
ค่าบริการ
ราคา 120 - 150 บาท/กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จำหน่ายสินค้าเกษตร