ขอเชิญร่วมงานนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต 2566 165 Views

รายละเอียด

     สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม API กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ DIP สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สวสก. และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA ขอเชิญเข้าร่วมงาน "นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต 2566 (Agri Inno-Tech Xchange 2023)" ประกอบด้วย เวทีอบรมสัมมนาต่อยอดสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business matching) ระหว่างเจ้าของผลงานวิจัยและผู้ประกอบการ (นักลงทุน ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน) เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้

หัวข้อการบรรยายภายในงาน

 • หัวข้อ “Tech2biz ดีอย่างไรต่อผู้ประกอบการและนักวิจัย” โดย ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ 
 • หัวข้อ “ทำไมต้องสร้างแบรนด์สินค้าให้แข็งแรง” โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 •  หัวข้อ “สร้างสินค้านวัตกรรมไทย Go Inter พาแบรนด์ไทย ลุยตลาดโลก”                                     
   โดย คุณโชตินรินทร์ วิภาดา, คุณกุลชา สรัสยะนันทน์ และคุณชลวัชร เรืองรุจิระ

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 สิงหาคม 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วัน เวลาและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม

คุณธัญสร โทร : 092-558-2449
คุณนฤพร โทร : 089-983-8628

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
 • การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
 • นักวิจัย
 • บุคคลทั่วไป
 • นักลงทุน
 • ผู้ประกอบการ
 • วิสาหกิจชุมชน