ต้องการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสมุนไพร 1374 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

                 หนุมาน ฟุต แพทซ์ คือ แผ่นแปะเท้าสมุนไพร สูตรของแบรนด์ "หนุมาน" เป็นสูตรเฉพาะเจ้าแรกที่ใช้ส่วนผสมจากลูกประคบสมุนไพรไทยโบราณ อาทิ ว่านไพลและอบเชย ผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมแผ่นแปะเท้าของญี่ปุ่นที่ใช้ถ่านไม้ไผ่ ไร้ซึ่งส่วนผสมที่ก่อให้เกิดเชื้อรา ใช้งานง่าย สะดวกต่อการพกพา พร้อมมีกลิ่นหอมผ่อนคลายและสามารถเก็บรักษาได้นานกว่า 2 ปี จัดจำหน่ายผ่านช่องทาง เว็บไซต์ Facebook Page และ LINE
                 ต้องการผู้เชี่ยวชาญมาทำการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสมุนไพร เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการรองช้ำ นอนไม่หลับ และปวดเมื่อย 

เคมี, แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา, วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์
-
ทุนส่วนตัว, กู้ยืมจากสถาบันการเงิน, ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

หนุมานออร์แกนิคฟาร์ม
นิคมสร้างตนเอง
เมืองลพบุรี
ลพบุรี
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
แผ่นแปะ
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
หนุมานออร์แกนิคฟาร์ม
พรลาวัณย์ ภู่พานิชเจริญ
ประเภทความต้องการ:
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)