ต้องการยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไตปลาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 1352 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

                 ณาณาไตปลา เป็นแกงไตปลาคั่วกลิ้งแห้งรสชาติเข้มข้นอัดแน่นด้วยเนื้อปลาโอย่างและสมุนไพรไทย 
จัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Facebook Page และ LINE มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น ปราศจากสารกันบูด มีรูปลักษณ์สวยงาม และดึงดูดผู้บริโภค เพื่อต่อยอดไปสู่การส่งออกในอนาคตได้

เคมี, วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์, อาหาร / โภชนาการ
-
ทุนส่วนตัว

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

MPT INNOVATION LTD
-
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
-
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
MPT INNOVATION LTD
มนัสสุชน นวบุษสิทธิรัตน์
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)