ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่ของคนทุกช่วงวัย "Learning City Days" 95 Views

รายละเอียด

            หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และภาคีเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่ของคนทุกช่วงวัย “Learning City Days” 

หัวข้อการเสวนาภายในงาน

 • นิทรรศการเมืองแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ
 • การประกาศความร่วมมือการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ประเทศไทย
 • การเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ประเทศไทย
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนบริบทการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ในแต่ละเมืองของประเทศไทย
 • การสะท้อนข้อค้นพบกลไกและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนเมืองการเรียนรู้ที่ผ่านมา
 • การแลกเปลี่ยนกลไกการเรียนรู้ระหว่างเมือง
 • การซักถาม แลกเปลี่ยน ของนักวิจัยเมืองแห่งการเรียนรู้

วัน เวลาและสถานที่

วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 18.00 น. 

 • ณ บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร (NA AT BANGKOK 1899)
 • ช่องทางออนไลน์ Facebook Live : เฟสบุ๊คเพจของหน่วย บพท. คลิก https://www.facebook.com/PMUA.THAI/

ติดต่อสอบถาม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2109 5432 ต่อ บพท.
โทรสาร 0 2160 5438

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
 • การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
 • บุคคลทั่วไป