วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนรุ่นเยาว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 473 Views

รายละเอียด

                 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนรุ่นเยาว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 ทุน ได้แก่

 1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26
 2. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

รายละเอียดทั้งหมด คลิกลิงก์: https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11755

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 • ส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.
 • นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัย ในระบบ NRIIS 
  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.
 • นักศึกษาผู้เสนอขอรับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS 
  ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3
อีเมล : rgj26@nrct.go.th (คปก.), graduate67.nrct@nrct.go.th (ทุนบัณฑิต)
โทร : 0 2579 1730 - 9 ต่อ 423 และ 424 (คปก.), ต่อ 418 (ทุนบัณฑิต)
         ข้อมูลระบบ NRIIS ต่อ 611 และ 612

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • นักศึกษา
 • อาจารย์
 • นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว