บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2567 213 Views

รายละเอียด

             หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

             การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่

แผนงานย่อย

การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 9 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 17.00 น.
 • หน่วยงานต้นสังกัดกดรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ลิงก์: https://nriis.go.th/Login.aspx
  (ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.)
 • แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
  ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงานด้านงานวิจัยเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่
  และคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงก์: https://pmua.or.th/7994/

ติดต่อสอบถาม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
น.ส.มัตติกา ปรมาธิกุล, น.ส.ปาณิสรา ตุงคะสามน หรือ น.ส.ชลธิชา เนกขัมมะ
โทร: 02-109-5432 ต่อ 813, 826 หรือ 827
Email : mattika.par@nxpo.or.th, panisara.tun@nxpo.or.h หรือ chonticha.neg@nxpo.or.th 
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Admin Tech2biz
เหมาะสำหรับ
 • นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ - 9 ต.ค. 2566