เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิเคราะห์ทดสอบและผลิตสินค้าต้นแบบ 1083 Views

รายละเอียด

            ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUSTP) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิเคราะห์ทดสอบและผลิตสินค้าต้นแบบ Industrail Research and Development RD Facility Boost Up (P6) ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ววน. และการให้บริการด้านเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

งบประมาณสนับสนุน

 • Track #1 ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ
  • ผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณการตรวจวิเคราะห์
   ทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการไม่เกิน 80% หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อโครงการ
 • Track #2 ห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ
  • ผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้าต้นแบบ ในโรงงานต้นแบบ และตรวจวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณการผลิตสินค้าต้นแบบ ในโรงงานต้นแบบ
   และตรวจวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการไม่เกิน 80%
   หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ต่อโครงการ

เกณฑ์ / เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ประกอบการวิสาหกิจชุมชน / SME ในภูมิภาค
 • มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมเข้ารับการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ

สมัครโครงการ

 • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 ลิงก์ https://forms.gle/GRzf3zcrd84W9yeW8
 • วันนี้ - กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ประกอบการส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ อีเมล : saowakon.ja@wu.ac.th
 • รายละเอียดเพิ่มเติม ลิงก์ https://sciencepark.wu.ac.th/archives/76209

ติดต่อสอบถาม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUSTP)
คุณเสาวคนธ์ ใจต๊ะมา (แพรว)
e-mail : saowakon.ja@wu.ac.th
เบอร์ 0 7567 2963, 3575

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ
 • วิสาหกิจชุมชน
 • SME ในภูมิภาค
ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ - 31 ธ.ค. 2566