เชิญเข้าร่วมงาน AgBioTech Incubation2023: Demo Day 271 Views

รายละเอียด

             สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร ขอเชิญเกษตรกร บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน AgBioTech Incubation2023: Demo Day 

พบกับกิจกรรม

 • Startup Pitch Showcase : 10 AgBioTech Startups
  ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เปลี่ยนไอเดีย ต่อยอดเป็นธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาให้ภาคเกษตร
 • พิธีลงนามความร่วมมือ AgBioTech Consortium
  เพื่อสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการเกษตร
 • กิจกรรม Networking สร้างความร่วมมือ ต่อยอดธุรกิจ เปิดรับความร่วมมือ
  และสร้างโอกาสรับเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
 • นำเสนอผลการทำงานจริงของ AgTech Startups ที่ต่อยอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  สู่การสร้างนวัตกรรมสำหรับแก้โจทย์ปัญหาภาคการเกษตรของประเทศ เพื่อเป็นความหวังของภาคการ
  เกษตรไทย เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Link: https://shorturl.asia/FzoM9

วัน เวลาและสถานที่

 • วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
 • [On-site] ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • [Online] Facebook LIVE : NIA & MAID ลิงก์ https://www.facebook.com/NIAThailand

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

 • คุณมณฑา ไก่หิรัญ
  Tel. 081-372 9163
  E-mail: montha@nia.or.th
 • ผศ.ดร. ณภัทร เรืองนภากุล
  Tel. 096-356 2974
  E-mail: napat_r@mju.ac.th
dev
Admin Tech2biz
ประเภท
 • การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
 • เกษตรกร
 • บริษัทเอกชน
 • ผู้ประกอบการ
 • นักลงทุน
 • ผู้สนใจทั่วไป