เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ Entrepreneurship and New Business Development" 604 Views

รายละเอียด

              ธนาคารออมสิน ร่วมมือกับ NIA Academy MOOCs แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านนวัตกรรม โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ Entrepreneurship and New Business Development" หลักสูตรเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาตนเอง และนำไอเดียไปสู่การสร้างธุรกิจเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

หัวข้อการเรียนรู้ทั้งหมด 4 Module

 • การเริ่มสร้างธุรกิจใหม่
 • การหาแนวคิดธุรกิจใหม่
 • การออกแบบธุรกิจใหม่
 • การเริ่มต้นและขยายธุรกิจ

พบกับบทเรียนวิชาที่ 7

“การสร้างตราสินค้า (Branding and Customer Loyalty)” อยู่ในหัวข้อ “การออกแบบธุรกิจใหม่"
สอนโดย รศ.ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์
อาจารย์ประจํา ภาควิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดบทเรียน

 • บทเรียนมีทั้งหมด 2 วีดีโอ รวมความยาว 44 นาที
 • เนื้อหาในบทเรียนที่ทางผู้เรียนจะได้รับคือ
  • สิ่งสำคัญ 3 อย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์แบรนด์
  • ตัวตนของแบรนด์ เจตจำนงของแบรนด์คืออะไร
  • Brand image ภาพลักษณ์ของแบรนด์ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์
  • การวางตำแหน่งทางการตลาด (Brand positioning) การหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับสินค้าของแบรนด์ในตลาด
 • แบบประเมินหลังเรียนจบ
 • ได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา “เต่าเหยียบโลก” โดยคุณวิศรุต จันทิพย์วงษ์
  • ที่มาของชื่อแบรนด์
  • ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีแก้จากการทำ Branding
  • วิธีการรักษาฐานลูกค้าเต่าเหยียบโลกในขณะที่มีแบรนด์คู่แข่งจำนวนมาก
  • ก้าวต่อไปของ ‘เต่าเหยียบโลก’ ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอย่างไรในเรื่องของ Branding

เกณฑ์ / เงื่อนไข

ลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเรียนฟรี ! ทางลิงก์ https://moocs.nia.or.th/gsb-register?source=academy
 • พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

NIA Academy MOOCs แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านนวัตกรรม
โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เบอร์โทร: 02-017-5555

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เข้าร่วมอบรม สัมนาฟรี
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ
 • นักธุรกิจ
 • ผู้สนใจทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับตลอดทั้งปี