เชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 (Thailand Inventors’ Day 2024) 376 Views

รายละเอียด

             สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 หัวข้อการจัดงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ (Inventions and Innovations Lead the Country)"

กิจกรรมภายในงาน

 • พบนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มากกว่า 1,000 ผลงาน
  • นิทรรศการ "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
  • นิทรรศการ "รางวัลการวิจัยแห่งชาติ"
  • นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
  • มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEX 2024
  • นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน
   Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024
  • นิทรรศการ Highlight อาทิ Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power, The Survival Game ตะลุยภัยพิบัติ และ Aerokids นักคิดประดิษฐ์โดรน
 • ร่วมเสวนานละฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ
  • การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น
  • การฝึกอบรมอาชีพ
 • รายละเอียดทั้งหมด คลิก https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11813

ลงทะเบียนเข้าร่วม

ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน ลิงก์ https://inventorsday.nrct.go.th/

วัน เวลาและสถานที่

 • ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 - 17:00 น.
 • ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร : 0 2579 1370-9 ต่อ 506-509, 525, 532 และ 578
Email : reg.inventorsday@nrct.go.th
เว็บไซต์ : nrct.go.th

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
 • นิทรรศการ
 • การประชุม สัมมนา
 • การฝึกอบรม
เหมาะสำหรับ
 • สถาบันการศึกษา
 • หน่วยงาน/องค์กร
 • นักประดิษฐ์และนักวิจัยรุ่นใหม่
 • บุคคลทั่วไป