วว. จัดฝึกอบรมเรื่อง “เสริมรายได้ด้วยเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน” 815 Views

รายละเอียด

              สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดการฝึกอบรมเรื่อง “เสริมรายได้ด้วยเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน” เนื้อหาหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้

 • การบรรยายหัวข้อ “เสริมรายได้ด้วยเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน”
  โดย ดร.ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. 
  • ความรู้เกี่ยวกับระบบการปลูกพืชสวนครัวด้วยระบบไร้ดิน
  • สารละลายธาตุอาหารพืชและสูตรสารละลาย
 • การสาธิตและฝึกปฏิบัติการปลูกพืชไร้ดิน (Workshop)

การลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านลิงก์ คลิก
 • ชำระค่าลงทะเบียน 1,380 บาท
 • จำกัด 30 ท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับชุดทดลองปลูกพืชไร้ดิน

วัน เวลาและสถานที่

 • วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น.
 • ณ อาคาร 60 ปี วว. ศูนย์บ่มเพาะ SME เทคโนธานี ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คุณอัญชลี เบอร์โทร 02 5779540

พูดคุยกับเจ้าของข่าว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Anchalee Phayakkaso
ประเภท
 • การฝึกอบรม
เหมาะสำหรับ
 • ผู้สนใจทั่วไป