เปิดรับสมัครทุนการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค รอบที่ 2 ปี 2567 508 Views

รายละเอียด

             สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับสมัครทุนแพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค (Regional Innovation Business Platform) 4 กลไกการสนับสนุนรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมกว่าเดิม เพิ่มเติมโอกาสแก่ผู้ประกอบการทุกภูมิภาค (รอบ 2 ปี 2567)

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 1. กลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
  • ทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching Fund) สำหรับสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงพาณิชย์ มาทดสอบการใช้งานกับกลุ่มลูกค้าจริง ทดสอบกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และทดสอบตลาดการจำหน่ายจริง นำไปสู่การสร้างรายได้จริง เมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้
   • สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
   • สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน (Manufacturing and Circular economy)
   • สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน (Service and Sharing Economy)
  • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 2. กลไกการขยายผลนวัตกรรมในระดับภูมิภาคสู่ตลาด (Regional Market Validation)
  • ทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching Fund) สำหรับส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่มีสินค้าหรือบริการนวัตกรรมที่ขายเชิงพาณิชย์แล้ว แต่ต้องการเปิดตลาดใหม่หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และต่างประเทศ สำหรับการขยายผลเชิงพาณิชย์
  • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 3. กลไกสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Matching Interest for Working Capital)
  • ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) สำหรับเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อการเติบโตของธุรกิจฐานนวัตกรรม ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดหรืออยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้ว และต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงิน
  • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
 4. กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย (Zero Loan Interest)
  • ทุนอุดหนุน (Grant) สำหรับการขยายธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ของธุรกิจฐานนวัตกรรม ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาด หรืออยู่ในตลาดเรียบร้อยแล้ว และต้องการขยายสู่เชิงพาณิชย์หรือขยายการตลาด
  • สนับสนุนเงินทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าดอกเบี้ย คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อโครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

เกณฑ์ / เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การสมัครขอรับทุน

ตั้งแต่วันนี้ - 27 พฤษภาคม 2567 ผ่านลิงก์ https://mis.nia.or.th/

ดูข้อมูลและขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุน

ลิงก์ https://open.nia.or.th/prregionalinnovationbusinessplatform

ติดต่อสอบถาม

 • ภาคกลาง: 098-661-9682 (คุณปณาลี)
 • ภาคเหนือ: 083-472-9998 (คุณปวันรัตน์)
 • ภาคอีสาน: 090-496-7438 (คุณสุภาพร)
 • ภาคใต้: 093-576-6347 (คุณสุนันท์)
 • Email: open@nia.or.th
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs)
 • วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ - 25 พ.ค. 2567