สเปรย์ซิลเวอร์นาโนจากเปลือกมังคุดเพื่อกำจัดแบคทีเรียและไวรัส 313 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “สเปรย์ซิลเวอร์นาโนจากเปลือกมังคุด เพื่อกำจัดแบคทีเรียและไวรัส” โดยการสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดแบบขั้นตอนเดียว ไม่ซับซ้อน ได้สารสำคัญที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสที่ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจได้ นำมาใช้กับวัสดุทางการแพทย์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

         มังคุด ผลไม้ตามฤดูกาลรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมรับประทานทั้งในและนอกประเทศ  นอกจากเนื้อผลสีขาวที่ใช้รับประทานแล้ว ในปัจจุบันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารสกัดจากเปลือกมังคุด พบว่ามีแทนนินและแซนโทนในปริมาณสูง ซึ่งมีสรรพคุณทางการรักษา ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์  ต้านการอักเสบจากการติดเชื้อ  และฆ่าเชื้อก่อโรคทางเดินระบบหายใจได้ แต่ขั้นตอนการสกัดสารสำคัญดังกล่าวยังมีความยุ่งยากอยู่​​​
         สูตรและกรรมวิธีการผลิต “สเปรย์ซิลเวอร์นาโนจากเปลือกมังคุด เพื่อกำจัดแบคทีเรียและไวรัส” ได้พัฒนาคิดค้นวิธีการสกัดสารสำคัญจากเปลือกมังคุดแบบขั้นตอนเดียวและนำมาเป็นส่วนผสมในสเปรย์ซิลเวอร์นาโนสูตรใหม่ที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส  สามารถนำมาเคลือบกระดาษและวัสดุทางการแพทย์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย

จุดเด่น

 • สารสกัดอยู่ในรูปของอนุภาคนาโนใช้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส
 • ขั้นตอนการสกัดสารสำคัญจากเปลือกมังคุดทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
 • เมื่อเคลือบลงบนกระดาษและวัสดุจะช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านทานน้ำ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
dev
Admin Tech2biz
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่มีความสนใจ

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจหรือมีความรู้/ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ต้องการ
 • มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ ร่วมพัฒนาต่อยอด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ