Card image cap
เครื่องสำอางกันแดดนาโน
838 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องแกงเลียงปักษ์ใต้สำเร็จรูปแบบพร้อมปรุง
849 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
หลักกั้นเส้นทางจราจรจากยางพารา
851 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์แคปซูลน้ำมันงาขี้ม้อน
858 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เทียนสปานวดตัวจากน้ำมันเมล็ดชา
871 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
อุปกรณ์ช่วยล้างจมูก
877 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ปุ๋ยไบโอกรีนช่วยลดมลพิษในดิน
886 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี