Card image cap
“หัวเชื้อหญ้าหมัก KUB-G” สำหรับอาหารสัตว์
2,575 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
“หุ่นตังกวน” สำหรับใช้สอนกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR)
2,122 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
Bio pot กระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบ
2,070 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
Cleansing Oil จากพืชช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้า
1,054 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
CO-WALK เครื่องช่วยพยุงเดินสำหรับผู้ป่วยข้อเข่า
1,456 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
DNA biosensor เพื่อตรวจหาเชื้อลิสทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหาร
1,238 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
Sirelax ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลายเครียดจากสารสกัดเก็กฮวย
1,256 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี