Card image cap
การผลิต Woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ำมัน
1,180 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
การผลิตมาร์การีนจากน้ำมันรําข้าวปราศจากไขมันทรานส์
1,576 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
การเลี้ยงโคนมเพศผู้ให้เนื้อคุณภาพสูง
3,725 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก
2,300 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ขนมขบเคี้ยวจากกากมะเขือเทศ
2,120 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ขนมเค้กไร้กลูเตนเพื่อสุขภาพ
1,835 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว
1,144 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ขนมอาลัวสูตรไร้กลูเตน
2,137 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ข้าวเกรียบว่าวที่มีส่วนผสมจากจิ้งหรีด
1,528 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี