ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
  • มอก. 1012-2533
  • มิติ
  • การทำ
  • ลักษณะทั่วไป
  • ความทนความดันทดสอบทางไฮดรอลิก
  • ความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต
-