อะลูมิเนียมเจือหล่อ

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 1192-2536
 • ส่วนประกอบทางเคมี : อะลูมิเนียม
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ซิลิคอน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : เหล็ก
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ทองแดง
 • ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
 • ส่วนประกอบทางเคมี : สังกะสี
 • ส่วนประกอบทางเคมี : แมกนีเซียม
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ตะกั่ว
 • ส่วนประกอบทางเคมี : นิกเกิล
 • ส่วนประกอบทางเคมี : บิสมัท
 • ส่วนประกอบทางเคมี : โครเมียม
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ดีบุก
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ไทเทเนียม
 • ส่วนประกอบทางเคมี : วาเนเดียม
 • ส่วนประกอบทางเคมี : โบรอน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : เบริลเลียม
 • สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง ความเค้นพิสูจน์ และความยืด
 • สมบัติทางกล : ความแข็ง
-