กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 90-2563
 • ลักษณะทั่วไป
 • ตะเข็บกระป๋อง
 • น้ำหนักดีบุกที่เคลือบ
 • ชนิดของแล็กเกอร์ที่เคลือบผิวด้านในกระป๋อง
 • คุณภาพการเคลือบแลกเกอร์
 • ตวามติดแน่นของแล็กเกอร์
 • ความจุของกระป๋อง
 • ความไม่รั่วซึม
 • ความทนความดัน
 • สุญญากาศ
 • กระป๋องด้านใน เคลือบแลกเกอร์ : ชนิดของแลกเกอร์ที่ใช้
-