เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ช้อน ส้อม และมีด

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 410-2525
 • ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ซิลิคอน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : แมงกานีส
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส
 • ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : นิกเกิล
 • ส่วนประกอบทางเคมี : โครเมียม
 • ส่วนประกอบทางเคมี : โมลิบดินัม
 • ทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร (Migration)
 • การทดสอบสารในเนื้อวัสดุ (Material)
-