ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 564-2546
 • ลักษณะทั่วไป
 • ข้อบกพร่อง
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง ,ความกว้าง,ความยาว,ความจุ
 • ความเบี้ยว(เฉพาะภาชนะแบบวงกลม)
 • ขอบบิดเบี้ยว
 • ความราบ(เฉพาะภาชนะแบบก้นตื้น)
 • ปริมาณตะกั่วและแคดเมียม
 • ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน
 • ลักษณะทั่วไป(เมื่อทำให้แตก)
 • การดูดซึมน้ำ
 • ความทนต่อการราน
-