วัสดุอัลลอยด์หล่อทางทันตกรรม

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • ASTM D5276
 • Transport model - drop/shock
-
 • ASTM D999
 • Transport model - vibration
-
 • ASTM D642
 • Transport model - compression
-
 • ISO 10993-5
 • Bio-Cytotoxicity
-
 • ISO 10993-10
 • Bio-Irritation
-
 • ISO 10993-10
 • Bio-Sensitization
-
 • ISO 10993-11
 • Bio-Acute toxicity
-
 • ISO 10993-11
 • Bio-Subacute toxicity
-
 • ISO 10993-11
 • Bio-Subchronic toxicity
-
 • ISO 10993-11
 • Bio-Chronic toxicity
-
 • ISO 10993-6
 • Bio-Implantation
-
 • ISO 10993-3
 • Bio-Genotoxicity
-