เครื่องฟอกเลือดด้วยไตเทียม

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • IEC 60601-1
 • Requirements for safety and essential (General)
 • IEC 60601-2-16
 • Requirements for safety and essential (Particular, haemodialysis equip.)
-
 • IEC 60068-2-1
 • Envi. test - Cold
-
 • IEC 60068-2-2
 • Envi. test - Dry heat
-
 • IEC 60068-2-78
 • Envi. test - Damp heat (SS)
-
 • IEC 60068-2-31
 • Envi. test - Impact/shock
-
 • IEC 60068-2-6
 • Envi. test - Vibration
-
 • IEC 60601-1 no. 11.6.6
 • Effect of multiple cleanings / disinfections to loss of basic safety test
-
 • IEC 62366-1
 • Usability engineering to medical deices
-
 • IEC 60601-1-2
 • Electromagnetic disturbances
-
 • IEC 60695-11-10
 • Flammability test of enclosure
-
 • IEC 62304
 • Software validation
-