อะลูมิเนียมชุบผิว

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
  • มอก. 218-2520
  • ลักษณะและสี
  • ความหนาของผิวที่ชุบ
  • น้ำหนักผิวที่ชุบ
  • การปิดรูพรุน
  • ความต้านทานการกัดกร่อน (ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
  • ความต้านทานการเสียดสี (ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
  • ความต้านทานการตกสี (เฉพาะประเภทมีสี)
  • ความคงทนของสีต่อแสง (เฉพาะประเภทมีสี) (ติดต่อนักวิทย์ก่อน)
-