ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 27-2543
 • ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี :คาร์บอน, แมงกานีส, ซิลิคอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส, ไนโอเบียม(โคลัมเบียม)
 • ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emisson Spectrometry
 • ส่วนประกอบและการทำ : ข้อต่อ
 • ส่วนประกอบและการทำ : ลิ้น
 • ส่วนประกอบและการทำ : โกร่งกำบังลิ้น
 • ส่วนประกอบและการทำ : ฝาครอบลิ้น, จุกอุดลิ้น
 • ส่วนประกอบและการทำ : ฐานถัง
 • คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป
 • คุณลักษณะที่ต้องการ : ความยาว
 • คุณลักษณะที่ต้องการ : ความหนาผนังถัง
 • คุณลักษณะที่ต้องการ : ส่วนหัวหรือส่วนก้น
 • คุณลักษณะที่ต้องการ : รอยเชื่อม
 • คุณลักษณะที่ต้องการ : ความจุ
 • สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : การดัดโค้ง
 • สมบัติทางกลของเหล็กกล้าก่อนทำถัง : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด
 • สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : การดัดโค้ง
 • สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว : ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดครากความยืด
 • สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : ความต้านแรงดึงตามขวาง
 • สมบัติทางกลของรอยเชื่อม : การดัดโค้งตามขวาง
 • ความทนความดัน : การขยายตัว
 • ความทนความดัน : ความดันระเบิด
 • การรั่วซึม
 • ความทนการตกกระแทก
 • ส่วนประกอบทางเคม๊ ที่ีใช้ทำตัวถัง : คาร์บอน
 • ส่วนประกอบทางเคมี ที่ใช้ทำตัวถัง : แมงกานีส
 • ส่วนประกอบทางเคมี ที่ใช้ทำตัวถัง : ซิลิคอน
 • ส่วนประกอบทางเคมี ที่ใช้ทำตัวถัง : กำมะถัน
 • ส่วนประกอบทางเคมี ที่ใช้ทำตัวถัง : ฟอสฟอรัส
 • การบรรจุ
 • การขยายตัวของถัง
 • ลักษณะทั่วไป
 • ส่วนประกอบและการทำ
 • ลักษณะทั่วไป
-