กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
  • มอก. 255-2521
  • ความทนความดัน
-