ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 370-2552
 • วัสดุที่ใช้ทำตัวถัง ส่วนประกอบทางเคมี
 • วัสดุที่ใช้ทำตัวถัง สมบัติทางกล
 • ข้อต่อ
 • อุปกรณ์ประกอบในส่วนที่ไม่รับความดัน
 • รอยเชื่อม
 • สมบัติทางกล สมบัติทางกลของเหล็กกล้าเมื่อทำถังแล้ว "ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก,ความยืดการดัดโค้ง"
 • สมบัติทางกล สมบัติทางกลของรอยเชื่อม "ความต้านแรงดึงตามขวาง,การดัดโค้งตามขวาง"
 • ความทนต่อความดัน การขยายตัว
 • ความทนต่อความดัน ความดันระเบิด
 • ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน
 • ส่วนประกอบทางเคม๊ ที่ีใช้ทำตัวถัง : ซิลิคอน
 • ส่วนประกอบทางเคม๊ ที่ีใช้ทำตัวถัง : กำมะถัน
 • ส่วนประกอบทางเคม๊ ที่ีใช้ทำตัวถัง : แมงกานีส
 • ส่วนประกอบทางเคม๊ ที่ีใช้ทำตัวถัง : ฟอสฟอรัส
-