ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 915-2532
 • ตัวเรือนของลิ้น : ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี
 • ตัวเรือนของลิ้น : ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry
 • ตัวเรือนของลิ้น : สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงและความยืด
 • ตัวเรือนของลิ้น : สมบัติทางกล : ความต้านแรงกระแทก
 • กลไกภายในของลิ้น : ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี
 • กลไกภายในของลิ้น : ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrometry
 • กลไกภายในของลิ้น : สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงและความยืด
 • กลไกภายในของลิ้น : สมบัติทางกล : ความต้านแรงกระแทก
 • ชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ทำจากยาง
 • สปริงที่ใช้ในลิ้น
 • การทำ : เกลียวทางเข้า
 • การทำ : กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย
 • การทำ : ทางออก (ลิ้นแบบมือหมุน)
 • การทำ : แป้นเกลียวยึดก้านลิ้น (ลิ้นแบบมือหมุน)
 • การทำ : แหวนรูปตัวโอ (ลิ้นแบบมือหมุน)
 • ลักษณะทั่วไป
 • การเปิดปิด (ลิ้นแบบมือหมุน)
 • การทำงานของกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย
 • การรั่วซึม
 • ความทนความดันไฮดรอลิก
 • ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน
 • ความทนทานต่อการเปิดปิด
 • ความแข็งแรง (ลิ้นแบบมือหมุน)
 • ความทนเมอร์คุรี (I) ไนเทรต
-