อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : เส้นกลม

มาตรฐาน รายการทดสอบ ลิ้งค์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ
 • มอก. 407-2554
 • ส่วนประกอบทางเคมี : อะลูมิเนียม
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ซิลิคอน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : เหล็ก
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ทองแดง
 • ส่วนประกอลทางเคมี : แมงกานีส
 • ส่วนประกอบทางเคมี : สังกะสี
 • ส่วนประกอบทางเคมี : แมกนีเซียม
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ตะกั่ว
 • ส่วนประกอบทางเคมี : นิกเกิล
 • ส่วนประกอบทางเคมี : บิสมัท
 • ส่วนประกอบทางเคมี : โครเมียม
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ดีบุก
 • ส่วนประกอบทางเคมี : ไทเทเนียม
 • ส่วนประกอบทางเคมี : วาเนเดียม
 • ส่วนประกอบทางเคมี : โบรอน
 • ส่วนประกอบทางเคมี : เบริลเลียม
 • อะลูมิเนียม
 • ขนาด และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
 • รอยต่อ (ทดสอบความต้านแรงดึง)
 • รอยต่อ
 • ลักษณะทั่วไป
 • ความต้านแรงดึง
 • สภาพนำไฟฟ้า
-