Who

Inventor

 • นักวิจัย
 • นักประดิษฐ์
 • เจ้าของเทคโนโลยี / ทรัพย์สินทางปัญญา
 • หน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯลฯ

Professional

หน่วยงาน / ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัยจากภาครัฐหรือเอกชนสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา พัฒนาโลยีและนวัตกรรม

What

นำเสนอเทคโนโลยี พร้อมจับคู่หาผู้ใช้ นักลงทุน ผู้ร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของคุณ

นำเสนอความเชี่ยวชาญ และส่งโจทย์ความต้องการ จากผู้ใช้ให้คุณ

ประเภทเทคโนโลยี / ความเชี่ยวชาญที่เราช่วยจับคู่

เทคโนโลยี

 • ผลงานวิจัย
 • สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
 • เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • สูตร กรรมวิธีผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • กระบวนการผลิต / วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับอุตสาหกรรม

โจทย์

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิม
 • การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • การพัฒนา เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ
 • การวิเคราะห์ ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต
 • การพัฒนาเทคโนโลยีและวัตกรรมอื่นๆ

Why

เชื่อถือได้
เราคือเว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
อย่างเป็นทางการ ปลอดภัย มั่นใจได้
ทันสมัย ใช้ได้ทุกอุปกรณ์
ระบบจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ใช้งานง่ายบนทุกอุปกรณ์
แจ้งเตือนและตรวจสอบสถานะ
ระบบแจ้งเตือนเมื่อจับคู่ได้ พร้อมตรวจสอบสถานะได้ทุกเวลา
รักษาความลับของคุณ
เราช่วยกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ เพื่อรักษาความลับของคุณ
ทุนสนับสนุน

รวบรวมโปรแกรม แหล่งทุนสนับสนุนจากทั่วประเทศ พร้อมระบบแนะนำทุนที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ดูทุนสนับสนุน

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้บริการฟรี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

How

สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ
กรอกข้อมูลเทคโนโลยี / ความเชี่ยวชาญ
รอการอนุมัติ
รอรับข้อมูลผู้สนใจจาก Tech2Biz
ติดต่อพูดคุยกับผู้สนใจด้วยตัวคุณเอง

Who

ผู้ประกอบการ / นักลงทุน
Start Up
นักวิจัย / ผู้มีเทคโนโลยี

(มองหาองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีเดิม)

ผู้สนใจทั่วไป

What

ระบบค้นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทุกสาขา
จากทั่วประเทศให้คุณนำไปใช้ ร่วมพัฒนาต่อยอด ลงทุนเชิงพาณิชย์
ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญ
เราช่วยสรรหาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพเพื่อช่วยพัฒนา แก้ปัญหาด้าน
เทคโนโลยี กระบวนการผลิตตามความต้องการของคุณ

Why

เชื่อถือได้

เราคือเว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานรัฐอย่างเป็นทางการ ปลอดภัย มั่นใจได้

ทันสมัย ใช้ได้ทุกอุปกรณ์

ระบบจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ใช้งานง่ายบนทุกอุปกรณ์

แจ้งเตือนและตรวจสอบสถานะ

ระบบแจ้งเตือนเมื่อจับคู่ได้ พร้อมตรวจสอบสถานะได้ทุกเวลา

ช่วยรักษาความลับ

เราช่วยกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ เพื่อรักษาความลับของคุณ

ทุนสนับสนุน

รวบรวมโปรแกรม แหล่งทุนสนับสนุนจากทั่วประเทศ พร้อมระบบแนะนำทุนที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ดูทุนสนับสนุน

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ให้บริการฟรี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

How

สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ
กรอกข้อมูลความสนใจ
รอการอนุมัติ
รอการตอบรับจากเจ้าของเทคโนโลยี / ผู้เชี่ยวชาญ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี / ผู้เชี่ยวชาญด้วยตัวคุณเอง