Card image cap
ผงมาส์คพอกหน้าจากสารสกัดมันแกว
1,445 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ขนมขบเคี้ยวจากกากมะเขือเทศ
2,120 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
นมข้าวโพดม่วง
1,402 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลึกน้ำเม่าหลวงสำหรับชงดื่ม
936 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
คอนกรีตมวลเบาเถ้าชานอ้อย
1,657 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
สารสกัดเพคตินสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง
2,675 Views
ระดับการทดลอง (Experimental)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี